Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Akademia Przywódcy wpływ, motywowanie, autorytet

Szkolenia
Akademie
Akademia Przywódcy wpływ, motywowanie, autorytet

TEMAT SZKOLENIA: Akademia Przywódcy wpływ, motywowanie, autorytet
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2300 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Praca nad własnym rozwojem sprzyjającym większej skuteczności jako lider/przywódca zespołu
 • Zrozumienie znaczenia osobowości w procesie zarządzania sobą i innymi
 • Większa siła oddziaływania na członków zespołu, wypracowanie narzędzi wspierających pracę zespołu
 • Kształtowanie umiejętności motywowania członków zespołu
 • Poznanie technik zarządzania emocjami w zespole, rozwijanie inteligencji emocjonalnej przywódcy
 • Poznanie technik dbania o własną energię i odporność psychiczną jako źródło i jeden z elementów pozytywnego oddziaływania na zespół
 • Wykorzystanie technik coachingowych w rozwoju kompetencji skutecznego lidera

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia grupowe/gry aktywne
 • Symulacje/odgrywanie ról
 • Case study
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Siła wpływu – siła osobowości
 • Budowanie silnej postawy lidera zespołu
 • Jak budować własny autorytet i zwiększać siłę oddziaływania?
 • Wizerunek przywódcy
 • Motywacja w przywództwie
 • Teoria i praktyka motywacji
 • Jak motywować każde pokolenie i jak nim zarządzać?
 • Jakie cechy osobowości przywódcy działają motywująco na zespół?
 • Komunikacja – podstawowe narzędzie skutecznego lidera
 • Siła wywierania wpływu w zarządzaniu zespołem
 • Męski i kobiecy styl przywództwa
 • Wywieranie wpływu – narzędzia budowania zrozumienia
 • Zarządzanie własną energią i energią zespołu
 • Zarządzanie emocjami
 • Jak rozwijać w sobie inteligencję emocjonalną i skutecznie przewodzić ludziom
 • Zarządzanie emocjami własnymi i zespołu
 • Konflikty i emocje
 • Innowacyjność, patrzenie w przyszłość – kompetencje skutecznych przywódców

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Uczestnictwo w dwóch dniach szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Pełne wyżywienie podczas trwania szkolenia, serwis kawowy, obiady, kolację w dniu 4 sierpnia i śniadanie w dniu 5 sierpnia
 • Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (noc z 11 na 12 sierpnia)*
 • Wieczorną degustację whisky

*możliwość dopłaty do pokoju 2-osobowego bądź na dłuższy pobyt