Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kontrola i audyt wewnętrzny w praktyce

Szkolenia
Szkolenia finansowe
Kontrola i audyt wewnętrzny w praktyce

TEMAT SZKOLENIA: Kontrola i audyt wewnętrzny w praktyce
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania, a także przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli wewnętrznej w organizacji.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy działalności audytu wewnętrznego w różnych jednostkach
 • Rola audytu wewnętrznego w organizacji
 • Cel powołania audytu wewnętrznego, zadania, podległość, obowiązki i uprawnienia, kompetencje zespołu
 • Planowanie audytów
 • Analiza ryzyka, określanie tematu i celu audytu, priorytetyzacja zadań, akceptacja planu, roczne planowanie
 • Planowanie zadania audytowego – faza wstępna
 • Procedury audytowe
 • Sprawozdanie z audytu
 • System kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)