Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Podatek PIT i CIT ze zmianami w 2015/2016 r.

Szkolenia
Szkolenia finansowe
Podatek PIT i CIT ze zmianami w 2015/2016 r.

TEMAT SZKOLENIA: Podatek PIT i CIT ze zmianami w 2015/2016 r.
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie PIT oraz CIT, które weszły w życie z początkiem 2015 r. oraz zmian zaplanowanych w lipcu br. oraz określenie ich wpływu na działania podatników. Na szkoleniu zostanie przekazana przede wszystkim praktyczna wiedza oraz zostanie wyjaśnione w jaki sposób planowane zmiany w praktyce wpłyną na prawidłowe rozliczenie podatków.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • CIT – zasady ogólne i definicje
 • Zakres podmiotowy ustawy
 • Okres rozliczeniowy
 • Przedmiot opodatkowania
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Różnice kursowe
 • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 • Zasady unikania podwójnego opodatkowania w CIT
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od dywidend
 • Polski podatnik płatnikiem CIT
 • Pobór podatku
 • Zmiany w CIT od 2016 r.
 • Zmiany w PIT od 2016 r.
 • Obowiązki płatnika PIT
 • Osobiste rozliczenia w podatku dochodowym
 • PIT przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)