Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Studium wykonalności w projektach współfinansowanych z UE

Szkolenia
Szkolenia finansowe
Studium wykonalności w projektach współfinansowanych z UE

TEMAT SZKOLENIA: Studium wykonalności w projektach współfinansowanych z UE
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkoleń jest przekazanie zaawansowanej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania studium wykonalności. Podczas szkoleń eksperci skupią się na analizie kosztów i korzyści. Każdy uczestnik szkolenia po jego odbyciu będzie w stanie samodzielnie ocenić jakość i poprawność merytoryczną studium wykonalności zwłaszcza części dotyczącej analizy kosztów i korzyści.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Funkcje, cele i logika studium
 • Przedstawienie struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych zagadnień
 • Przygotowanie zamówienia na sporządzenie studium wykonalności
 • Opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru wykonawcy
 • Jak zweryfikować i odebrać studium od wykonawcy?
 • Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności
 • Analiza finansowa w ramach studium – zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach
 • Analiza ekonomiczna projektów w ramach studium wykonalności – zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach
 • Analiza ryzyka projektu
 • Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu podejmowana w oparciu o informacje wynikające z analizy studium wykonalności

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)