Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Adobe InDesign poziom podstawowy

Szkolenia
Szkolenia komputerowe
Adobe InDesign poziom podstawowy

TEMAT SZKOLENIA: Adobe InDesign poziom podstawowy
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 1600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie InDesign podstawowy obejmuje zagadnienia takie jak, tworzenie dokumentów, warstwy, praca z tekstem, grafika, konwertowanie do PDF. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstaw obsługi InDesign, pracy z narzędziami programu, tworzenia o zarządzania nowych dokumentów, tworzenia elementów graficznych, formatowania tekstu, tworzenia stylów.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia wykonywane samodzielnie na komputerach pod nadzorem trenera.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe informacje o budowie programu indesign
 • Tworzenie dokumentu
 • Warstwy
 • Praca z tekstem
 • Praca z obiektami
 • Grafika
 • Wypełnienia i obrysy
 • Efekty tekstowe
 • Eksport do pdf

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)