Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

MS Excel poziom średniozaawansowany

Szkolenia
Szkolenia komputerowe
MS Excel poziom średniozaawansowany

TEMAT SZKOLENIA: MS Excel poziom średniozaawansowany
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników w stopniu średniozaawansowanym z funkcjami MS Excel oraz zastosowanie ich w praktyce.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:
Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia wykonywane samodzielnie na komputerach pod nadzorem trenera.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • Tworzenie i edycja wprowadzeń
 • Operacje na pliku
 • Wprowadzanie formuł w arkuszu
 • Odwołania w arkuszach
 • Połączenia między arkuszami
 • Wprowadzanie funkcji
 • Formatowanie arkuszy
 • Wyszukiwanie danych
 • Wykresy
 • Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
 • Drukowanie
 • Operacje na oknach arkusza
 • Zarządzanie arkuszami
 • Tworzenie i edycja wprowadzeń
 • Praca z szablonami
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą funkcji
 • Tworzenie wykresów
 • Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Importowanie i eksportowanie danych

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)