Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

MS Excel poziom zaawansowany

Szkolenia
Szkolenia komputerowe
MS Excel poziom zaawansowany

TEMAT SZKOLENIA: MS Excel poziom zaawansowany
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami MS Excel oraz zastosowanie ich w praktyce.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia wykonywane samodzielnie na komputerach pod nadzorem trenera.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zaawansowana edycja danych
 • Odwołania cykliczne
 • Praca z szablonami
 • Zaawansowane formatowanie danych
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
 • Listy arkuszowe
 • Tworzenie wykresów
 • Wyszukiwanie danych
 • Praca z bazami danych
 • Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
 • Tworzenie formularzy ekranowych lub drukowanych
 • Sumy pośrednie
 • Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Analiza „co jeśli”
 • Importowanie i eksportowanie danych
 • Elementy graficzne – obrazy danych
 • Zarządzanie zeszytami

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)