Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

MS Word praca z edytorem tekstu

Szkolenia
Szkolenia komputerowe
MS Word praca z edytorem tekstu

TEMAT SZKOLENIA: MS Word praca z edytorem tekstu
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z edytorem tekstu MS Word. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat edycji i formatowania tekstu w dokumencie i dodawania do niego elementów graficznych. Dzięki odpowiednim metodom będzie samodzielnie tworzył profesjonalnie wyglądające dokumenty. Dzięki praktycznym ćwiczeniom słuchacz będzie potrafił korzystać ze stylów i szablonów oraz tworzyć je samodzielnie, formatować tekst, dodawać tabele i wykresy, korzystać z narzędzi korespondencji seryjnej, budować strukturę dokumentu a także zarządzać stworzonymi dokumentami.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia wykonywane samodzielnie na komputerach pod nadzorem trenera.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wstęp do programu
 • Edycja dokumentu
 • Grafika
 • Tabele i wykresy
 • Szablony
 • Style
 • Zakładki i odsyłacze
 • Spisy treści
 • Wstawianie plików do dokumentu
 • Korespondencja seryjna
 • Podział dokumentu na sekcje
 • Praca z dużymi dokumentami
 • Zarządzanie dokumentami

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)