Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Badanie i weryfikacja kontrahentów

Szkolenia
Szkolenia prawne
Badanie i weryfikacja kontrahentów

TEMAT SZKOLENIA: Badanie i weryfikacja kontrahentów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenie jest wskazanie uczestnikom metod i źródeł pozyskiwania informacji o swoich kontrahentach. Zdobyta wiesza z zakresu oceny pozyskanych informacji gospodarczych o kliencie z punktu widzenia wiarygodności finansowej da szansę wyeliminowania nierzetelnych kontrahentów w obrocie handlowym. Natomiast sposoby pozyskiwania informacji o sytuacji finansowej kontrahenta to podstawa do oceny poziomu ryzyka finansowego związanego z daną transakcją czy też długofalową współpracą i istotna kwestia w biznesie. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi i metod badania wiarygodności kontrahenta, która pozwala oszacować stopień ryzyka i umożliwia minimalizację zagrożeń realizowanych transakcji.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja..

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
 • Pojęcie zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej
 • Zagrożenia w obrocie handlowym
 • Instytucje ułatwiające poznanie wiarygodności firmy
 • Źródła pozyskiwania informacji gospodarczych
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta polskiego
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zagranicznego
 • Ochrona danych
 • Jak prowadzić dokumentację by skutecznie dochodzić swoich roszczeń
 • Symptomy wskazujące, że kontrahent nie zapłaci lub mogą pojawić się problemy ze spłatą należności
 • Sposoby dochodzenia roszczeń

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)