Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Jak wygrać przetarg – praktyczne wskazówki dla Wykonawców

Szkolenia
Szkolenia prawne
Jak wygrać przetarg - praktyczne wskazówki dla Wykonawców

TEMAT SZKOLENIA: Jak wygrać przetarg – praktyczne wskazówki dla Wykonawców
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom wiedza oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego uczestniczenia w postępowaniach przetargowych z korzyścią dla Wykonawców.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • W jaki sposób przed wszczęciem postępowania uzyskać wiedzę na temat przyszłego zamówienia
 • Dialog techniczny – zakres dopuszczalnego doradztwa
 • Praktyczne znaczenie nowych definicji najważniejszych pojęć w ustawie
 • Zasady finansowania zamówień a możliwość wpływania na czynności zamawiającego
 • Zasada jawności postępowania i jawności umowy
 • Jak korzystać z możliwości utajniania ofert – tajemnica przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne, orzecznictwo
 • Zmiana zakresu przedmiotowego ustawy – postępowania wyłączone.
 • Jakich informacji zamawiający może żądać od wykonawcy w toku postępowania – analiza przykładów praktycznych
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – w jaki sposób wykonawca może wpływać na zmianę treści SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • Więcej tematów w programie szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)