Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Nowelizacja prawa pracy 2015/2016

Szkolenia
Szkolenia prawne
Nowelizacja prawa pracy 2015/2016

TEMAT SZKOLENIA: Nowelizacja prawa pracy 2015/2016
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia poruszone zostaną najnowsze zmiany w dziedzinie prawa pracy oraz przedstawione wskazówki do stosowania ich w praktyce. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i chcą wzbogacić swoją wiedzę z tego zakresu.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany w przepisach dotyczących „czasu pracy” obowiązujące od 23 sierpnia 2013 roku
 • Zmiany w przepisach dotyczących „urlopów macierzyńskich” obowiązujące od 17 czerwca 2013 roku
 • Zmiany w urlopach wychowawczych – projekt zmian do ustawy kodeks pracy
 • Nowe regulacje dotyczące podróży służbowych obowiązujące od 01 marca 2013 roku
 • Podróż krajowa
 • Podróż zagraniczna
 • Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy – kwestie problematyczne

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)