Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Szkolenia
Szkolenia prawne
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

TEMAT SZKOLENIA: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Zagadnienia omawiane na szkoleniu uwzględniają aspekt praktyczny planowane zmiany dyrektywy OOŚ, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w OOŚ, wytyczne oraz najnowsze zmiany rozporządzenia.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • System OOŚ w UE – podstawy prawne
 • System OOŚ w Polsce – podstawy prawne
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) – dotycząca
 • Projektów polityk, strategii, planów i programów
 • Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary natura 2000
 • Realizacja projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych a ooś – wybrane aspekty

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)