Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu w spółkach kapitałowych

Szkolenia
Szkolenia prawne
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu w spółkach kapitałowych

TEMAT SZKOLENIA: Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu w spółkach kapitałowych
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o podstawowych pojęciach dotyczących funkcjonowania zarządu, znaczenia umowy/statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków zarządu. Podczas szkolenia zostaną omówione ryzyka, które wiąże się z funkcją członka zarządu w spółkach kapitałowych. Uczestniczy uzyskają wiedzę pozwalającą na ograniczenie lub zniwelowanie tego ryzyka. Ponadto, uczestnicy uzyskają wiedzę o obowiązkach i odpowiedzialności członków zarządu na podstawie m.in. kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, ordynacji podatkowej, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o rachunkowości. Szkolenie przeznaczone jest do osób zasiadających w organach zarządzających np. członków zarządów, komisji rewizyjnych, wspólników spółek kapitałowy, menadżerów oraz doradców.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pozycja zarządu spółki kapitałowej
 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki kapitałowej i wspólników
 • Wpływ absolutorium na odpowiedzialność członka zarządu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki kapitałowej
 • Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej i odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe oraz pracownicze
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki kapitałowej (tzw. Przestępstwa menedżerskie)

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)