Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Pełnomocnictwo i Prokura w obrocie gospodarczym

Szkolenia
Szkolenia prawne
Pełnomocnictwo i Prokura w obrocie gospodarczym

TEMAT SZKOLENIA: Pełnomocnictwo i Prokura w obrocie gospodarczym
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia poruszone zostaną zasady dotyczące pełnomocnictwa i prokury, dokładanie poznanie tych zasad oraz prawidłowe zastosowanie w praktyce. W trakcie zajęć przekazana zostanie wiedza na temat prawnych aspektów posługiwania się pełnomocnictwem, czytania jego treści, itp. oraz istoty, rodzajów i zakresu prokury. Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawianiem pełnomocnictw i sprawdzaniem otrzymywanych pełnomocnictw, a także prokurentów oraz członków zarządu.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne pełnomocnictwa i prokury
 • Przedstawicielstwo – definicja i przykłady z codziennego życia
 • Pełnomocnictwo
 • Forma pełnomocnictwa, treść pełnomocnictwa, ważność pełnomocnictwa – jak czytać dokument, czego żądać w uzupełnieniu?
 • Prokura
 • Kto może być prokurentem?
 • Jaka jest odpowiedzialność prokurenta w spółce?
 • Sposób udzielenia prokury, sposób odwołania prokury, wygaśnięcie prokury
 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa i prokury
 • Zasady weryfikacji i sprawdzania pełnomocnictwa
 • Rejestr pełnomocnictw

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)