Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Prawo Zamówień Publicznych od strony Zamawiającego

Szkolenia
Szkolenia prawne
Prawo Zamówień Publicznych od strony Zamawiającego

TEMAT SZKOLENIA: Prawo Zamówień Publicznych od strony Zamawiającego
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom wiedza oraz praktyczne umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Systematyka prawa zamówień publicznych
 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane
 • Procedury postępowań w prawie zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
 • Kontrola w zamówieniach publicznych
 • Zmiany ustawy PZP mające wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień na roboty budowlane

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)