Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Skuteczna windykacja

Szkolenia
Szkolenia prawne
Skuteczna windykacja

TEMAT SZKOLENIA: Skuteczna windykacja
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Jakość dokumentów sprzedażowych
 • Zwłoka w zapłacie i jej konsekwencje
 • Przedawnienie
 • Organizacja działań windykacyjnych
 • Zewnętrzne narzędzia windykacyjne
 • Postępowanie windykacyjne
 • Elektroniczne postępowanie windykacyjne
 • Postępowanie sądowe
 • Podstawowe pułapki w rozmowach z dłużnikami

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)