Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Umowy w obrocie gospodarczym – bezpieczeństwo prawne oraz podatkowe VAT, CIT i PCC

Szkolenia
Szkolenia prawne
Umowy w obrocie gospodarczym – bezpieczeństwo prawne oraz podatkowe VAT, CIT i PCC

TEMAT SZKOLENIA: Umowy w obrocie gospodarczym – bezpieczeństwo prawne oraz podatkowe VAT, CIT i PCC
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona aktualna wiedza oraz praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania i interpretowania umów handlowych. W szczególności, w ramach szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat aspektów prawnych, formalnych i podatkowych związanych z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem kontraktów.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zawieranie umów
 • Pojęcie i rodzaje umów w obrocie gospodarczym
 • Umowy w obrocie gospodarczym a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Zawieranie oraz opodatkowanie CIT i VAT poszczególnych rodzajów umów
 • Kluczowe postanowienia umowne
 • Dodatkowe postanowienia umowne – wpływ na rozliczenie CIT i VAT
 • Formy zabezpieczenia wykonania umów oraz ich wpływ na rozliczenie CIT i VAT
 • Określenie sposobu wykonania umowy – optymalizacja pod kątem CIT i VAT
 • Umowy w obrocie zagranicznym – rozliczenie VAT i CIT
 • Dokumentowania wykonywanych umów
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące zawieranych umów
 • Pytania i odpowiedzi

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)