Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zamówienia publiczne do 14000 euro

Szkolenia
Szkolenia prawne
Zamówienia publiczne do 14000 euro

TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne do 14000 euro
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat prawidłowego sporządzania planów zamówień publicznych oraz prowadzenia i dokumentowania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. euro.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Udzielanie zamówień publicznych do wartości 14 tyś euro
 • Definicja zamówienia publicznego w kontekście art. 4 pkt 8 p.z.p.
 • Ustalenie szacunkowej wartości
 • Zakaz dzielenia zamówień na części
 • Podstawy prawne udzielania zamówień do kwoty 14 tyś euro – kodeks cywilny – zasada swobody umów i jej ograniczenia
 • Ustawa o finansach publicznych – zasada oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych
 • Dokumentacja zamówień podprogowych
 • Umowy i rejestr zamówień publicznych do 14 tyś euro
 • Formy umów – zasada pisemności, rodzaje i treści umów, podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych
 • Faktura – podstawa rozliczenia z wykonawcami
 • Rejestr zamówień podprogowych – zakres, forma, kompetencje
 • Zmiany treści umowy
 • Warunki umowy
 • Regulamin udzielania zamówień
 • Procedura dla zamówień poniżej 14 tyś euro i wybór najkorzystniejszej oferty
 • Środki ochrony prawnej
 • Skutki prawne zaniechania stosowania ustawy p.z.p.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Kontrola zamówień – prawa zamawiającego
 • Korekta finansowa – taryfikator zastosowanie
 • Podsumowanie szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)