Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Szkolenia
Szkolenia prawne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest rzekazanie pogłębionej wiedzy dotyczącej polityki bezpieczeństwa w firmie, w tym praktyczne informacje z zakresu postępowania z dokumentacją zawierającą dane chronione, projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (tworzenie dokumentacji, polityki, procedur, zarządzeń).

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe zagadnienia w zakresie wykonywania przepisów dotyczących ochrony informacji
 • Podstawy ochrony informacji w firmie / instytucji
 • Wdrażanie i eksploatacja systemu bezpieczeństwa informatycznego
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne a ochrona informacji
 • Ochrona danych osobowych w świetle ogółu uregulowań prawnych
 • Wymagania techniczne i technologiczne przetwarzania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w świetle polskich norm
 • Zabezpieczenia zbiorów danych osobowych
 • Metody audytu systemów przetwarzających dane osobowe
 • Audyt informatyczny jako zalecany standard
 • Outsourcing informatyczny i kolokacja – wady i zalety pod kątem wykorzystania w firmie / instytucji

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)