Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie projektami FIDIC w praktyce

Szkolenia
Szkolenia prawne
Zarządzanie projektami FIDIC w praktyce

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie projektami FIDIC w praktyce
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie procedur Warunków Kontraktowych FIDIC w taki sposób, aby przygotować uczestników do realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Umowa na roboty budowlane oparta na warunkach kontraktowych FIDIC
 • Praktyczne aspekty zarządzania projektem zgodnie z WK FIDIC
 • Dokumenty kontraktowe
 • Praktyczne aspekty zarządzania projektem zgodnie z WK FIDIC
 • Procedury – najważniejsze klauzule z WK FIDIC

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)