Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Harmonogramowanie i realizacja projektu

Szkolenia
Szkolenia Premium
Harmonogramowanie i realizacja projektu

TEMAT SZKOLENIA: Harmonogramowanie i realizacja projektu
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu planowania i realizacji projektu
 • Poznanie skutecznych metod tworzenia harmonogramu
 • Zapoznanie się z rodzajami zależności między zadaniami
 • Poszerzenie wiedzy na temat szacowania czasu trwania działań
 • Przećwiczenie sposobów aktualizowania i monitorowania harmonogramu

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Tworzenie zakresu podziału pracy
 • Harmonogramowanie
 • Realizacja projektu
 • Zarządzanie zmianą w projekcie

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet