Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Szkolenia
Szkolenia Premium
Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

post-img8 TEMAT KURSU: Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych
TERMINY SESJI: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
MIEJSCE REALIZACJI KURSU: Warszawa

CENA: 2800 zł + 23% VAT

CEL KURSU:

Kurs prowadzony będzie w systemie 5 sesji w w.w. terminach i będzie obejmował min. 100 godzin zajęć dydaktycznych. Spotkania będą się odbywać w Warszawie.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i pomyślnego zdania egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

SESJA I

 1. Rola państwa w gospodarce
 2. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
 3. Zasady działalności przedsiębiorców
 4. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw

SESJA II

 1. Rynek kapitałowy w polsce
 2. Elementy prawa cywilnego
 3. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

SESJA III

 1. Kompetencje organów spółek prawa handlowego
 2. Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa
 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

SESJA IV

 1. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
 2. Marketing w przedsiębiorstwie
 3. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 6. Biznes plan

SESJA V

 1. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 2. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)