Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

MS Project dla Kierowników Projektów

Szkolenia
Szkolenia Premium
MS Project dla Kierowników Projektów

TEMAT SZKOLENIA: MS Project dla Kierowników Projektów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie z obsługą i możliwościami wykorzystania programu MS Project
 • Efektywne wykorzystywanie MS Project w codziennej pracy Kierownika Projektu
 • Nabycie umiejętności planowania, harmonogramowania, kontroli postępu, budżetu i zasobów oraz raportowania za pomocą MS Project
 • Nabycie /przypomnienie pojęć dotyczących zarządzania projektami oraz zastosowanie wiedzy w pracy z programem MS Project

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie). Praca na projekcie, analiza poprawności planu, możliwych zmian, rezerw czasowych i budżetowych, przeciążeń zasobów, budżetu

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Zarządzanie projektem
 • Dokumentacja projektowa i narzędzia
 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Praca z zasobami
 • Plan bazowy projektu i odchylenia od niego
 • Podstawowe sposoby kontroli postępu w projekcie
 • Tworzenie budżetu projektu
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Raportowanie projektu

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet