Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej – zaawansowany kurs dla menadżerów

Szkolenia
Szkolenia Premium
Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej - zaawansowany kurs dla menadżerów

TEMAT SZKOLENIA: Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej zaawansowany kurs dla menadżerów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Większa siła oddziaływania na członków zespołu, wypracowanie narzędzi wspierających pracę zespołu
 • Zwiększenie siły oddziaływania poprzez profesjonalną ocenę pracowników
 • Zwiększenie umiejętności obserwacji pracowników i wyciągania wniosków
 • Minimalizowanie błędów w procesie oceny
 • Wykorzystanie metodologii Action Learning i technik coachingowych
 • Stosowanie w praktyce narzędzi zarządzania emocjami własnymi i pracowników w procesie oceny
 • Diagnoza własnego warsztatu lidera – znalezienie możliwych obszarów usprawnień

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów
 • Zapewniamy każdemu Uczestnikowi szkolenia możliwość skorzystania z konsultacji z Trenerem w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Metodologia action learning w procesie oceny
 • Sztuka obserwacji i wyciągania wniosków
 • Zwiększanie siły oddziaływania poprzez profesjonalną informację zwrotną
 • Elementy coachingu w procesie oceny – model TGROW
 • Zarządzanie emocjami – gdy rozmowy są szczególnie trudne

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet