Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Rada Nadzorcza – obowiązki uprawienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania

Szkolenia
Szkolenia Premium
Rada Nadzorcza – obowiązki uprawienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania

TEMAT SZKOLENIA: Rada Nadzorcza – obowiązki uprawienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2390 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem rady nadzorczej w spółkach kapitałowych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z kompetencjami rady nadzorczej oraz z zakresem odpowiedzialności. Spotkanie dostarczy uczestnikom rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji jako osób działających w radach nadzorczych. Ponadto, uczestnicy nabędą wiedzę o pojęciach dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej, znaczenia statutu dla funkcjonowania organizacji, obowiązkach i odpowiedzialności członków rady nadzorczej, relacjach rady nadzorczej z innymi organami w spółkach handlowych.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rada nadzorcza jako organ spółki kapitałowej
 • Nadzór w spółkach kapitałowych
 • Kształtowanie składu osobowego rady nadzorczej
 • Kompetencje rady nadzorczej
 • Obowiązki członka rady nadzorczej
 • Prawa członka rady nadzorczej
 • Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej (zarys problematyki)

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet