Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Skuteczny lider – motywacyjna rola osobowości

Szkolenia
Szkolenia Premium
Skuteczny lider – motywacyjna rola osobowości

TEMAT SZKOLENIA: Skuteczny lider – motywacyjna rola osobowości
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

WSTĘP:

Nasza osobowość ma ogromne znaczenie gdy budujemy własną firmę, zarządzamy innymi, przewodzimy ludziom w zmianach, chcemy aby nasi pracownicy byli lojalnymi i zaangażowanymi partnerami. Budowanie wewnętrznej spójności i harmonii i jednoczesne promieniowanie siłą i sprawczością daje nam ogromne możliwości pozytywnego oddziaływania na zespół.

CELE SZKOLENIA:

 • Praca nad własnym rozwojem sprzyjającym większej skuteczności jako lider.
 • Zrozumienie znaczenia osobowości w procesie zarządzania sobą i innymi.
 • Większa siła oddziaływania na członków zespołu, wypracowanie narzędzi wspierających pracę zespołu.
 • Kształtowanie umiejętności motywowania podwładnych.
 • Poznanie technik zarządzania emocjami w zespole, rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Poznanie technik dbania o własną energię i odporność psychiczną jako źródło i jeden z elementów pozytywnego oddziaływania na zespół.
 • Wykorzystanie technik coachingowych w rozwoju kompetencji skutecznego lidera.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów
 • Zapewniamy każdemu Uczestnikowi szkolenia możliwość skorzystania z konsultacji z Trenerem w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Siła wpływu- siła osobowości
 • Budowanie silnej postawy lidera zespołu. Jak budować własny autorytet i zwiększać siłę oddziaływania?
 • Wizerunek kierownika zespołu
 • Motywacja w zarządzaniu zespołem
 • Jakie cechy osobowości lidera wpływają pozytywnie na otoczenie zawodowe?
 • Komunikacja – podstawowe narzędzie skutecznego lidera. Siła wywierania wpływu w zarządzaniu zespołem
 • Męski i kobiecy styl komunikowania się, zarządzania
 • Narzędzia budowania zrozumienia
 • Zarządzanie własną energią i energią zespołu
 • Zarządzanie emocjami.Jak rozwijać w sobie inteligencję emocjonalną i skutecznie przewodzić ludziom.
 • Zarządzanie emocjami własnymi i zespołu
 • Konflikty i emocje
 • Innowacyjność, patrzenie w przyszłość – kompetencje skutecznych liderów

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne
 • doświadczenie w/w zagadnieniu
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Prezent do wyboru