Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie portfelem projektów

Szkolenia
Szkolenia Premium
Zarządzanie portfelem projektów

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie portfelem projektów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

WSTĘP:

Zarządzanie portfelem projektów (ZZP) jest jednym z najbardziej rozwijanych w ostatnich latach obszarów zarządzania projektami, stanowi kolejny „szczebel” wdrażania w firmach i instytucjach metodologii Zarządzania Projektami. Celem ZPP jest maksymalizacja wkładu poszczególnych projektów w sukces biznesowy firmy, maksymalizacja efektów biznesowych, zarówno w krótszym, jak i dłuższym horyzoncie czasowym

CELE SZKOLENIA:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania portfelem projektów
 • Pokazanie aspektów praktycznych z zakresu zarządzania portfelem projektów, w tym dobrych praktyk
 • Zdobycie nowych umiejętności dla osób zarządzających projektami umożliwiające dalszy rozwój zawodowy
 • Umiejętne powiązanie projektów w portfel
 • Większa kontrola realizacji celów strategicznych – mniej duplikujących pracę i efekty pracy kosztownych projektów
 • Poznanie różnych funkcji Biur Zarządzania Projektami (Project Management Office) w zależności od etapu rozwoju firmy / instytucji / organizacji
 • Świadomość istotnych czynników warunkujących efektywne wdrożenie Zarządzania Portfelem w firmie / organizacji

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Wykład w formie prezentacji
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Gra szkoleniowa
 • Wymiana doświadczeń uczestników

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe pojęcia zarządzania portfelem projektów
 • Strategia firmy a portfel projektów
 • Organizacja projektowa
 • Procesy zarządzania portfelem projektów
 • Najlepsze praktyki światowe i mity o zarządzaniu portfelem projektów

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne
 • doświadczenie w/w zagadnieniu
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Prezent do wyboru