Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

Szkolenia
Szkolenia Premium
Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie projektami dla kierowników projektów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie roli kierownika i kluczowych kompetencji
 • Zapoznanie się ze skutecznymi technikami i narzędziami zarządzania projektami
 • Poznanie najlepszych praktyk zarządzania projektami
 • Poznanie modelowego procesu zarządzania projektami oraz porównanie z najczęściej występującymi praktykami w organizacjach
 • Poznanie metod planowania projektu
 • Zapoznanie się ze sposobami realizowania planów zgodnie z założonymi terminami i w ramach przyjętego budżetu
 • Nabycie umiejętności efektywnego planowania, organizacji i nadzorowania pracy zespołu
 • Poznanie technik skutecznej komunikacji z zespołem

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie). Ćwiczenia indywidualne i zespołowe oraz wymiana doświadczeń uczestników

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Definiowanie projektu
 • Zarządzanie zakresem i planowanie realizacji projektu
 • Realizacja projektu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie kosztami
 • Zamknięcie projektu

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet