Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie

Szkolenia
Szkolenia Premium
Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Szczegółowe spojrzenie na wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem i budżetem
 • Poznanie praktycznych aspektów zarządzanie ryzykiem
 • Zapoznanie się z metodami skutecznego zarządzania budżetem
 • Wzmocnienie pozytywnych zachowań związanych z zarządzaniem ryzykiem i budżetem
 • Poznanie modelowego procesu zarządzania ryzykiem
 • Poznanie metod planowania zarządzania ryzykiem
 • Zapoznanie się ze sposobami rozpoznawania ryzyk oraz głównych metod zarządzania nimi
 • Nabycie umiejętności skutecznego planowania budżetu
 • Poznanie technik monitorowania i kontroli budżetu

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie). Ćwiczenia indywidualne i zespołowe oraz wymiana doświadczeń uczestników

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zarządzanie ryzykiem i budżetem w projekcie
 • Analiza ryzyka w zarządzaniu projektem
 • Zarządzanie budżetem

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet