Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie zespołem – motywowanie i delegowanie zadań

Szkolenia
Szkolenia Premium
Zarządzanie zespołem - motywowanie i delegowanie zadań

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie zespołem – motywowanie i delegowanie zadań
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 2990 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Jak poprzez delegowanie odpowiedzialności zwiększyć poziom motywacji, efektywności oraz lojalności wśród pracowników
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów pojawiających się w procesie delegowania odpowiedzialności
 • Jaka jest zależność pomiędzy komunikacją, a skutecznym motywowaniem w zespole
 • Jakie są sposoby integrowania celów pracowników z celami firmy
 • Jakie są płacowe i pozapłacowe rodzaje środków motywacyjnych
 • Świadomość istotnych czynników warunkujących efektywne wdrożenie Zarządzania Portfelem w firmie / organizacji

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Techniki motywacyjne – jak motywować zespół do efektywnej pracy?
 • Współpraca pomiędzy zespołami – rywalizacja czy kooperacja?
 • Profile osobowości – profile pracowników i program na motywację
 • Budowanie silnej postawy lidera zespołu – jak budować własny autorytet i zwiększać siłę oddziaływania?
 • Komunikacja – język motywacji
 • Motywacyjna rola informacji
 • Motywująca rola informacji zwrotnej
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Coaching – rozmowy rozwojowe z pracownikami

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)
 • Gadżet