Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Fundusze unijne 2014 – 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenia
Szkolenia Unijne
Fundusze unijne 2014 – 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

TEMAT SZKOLENIA: Fundusze unijne 2014 – 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej UE 2014 – 2020 oraz wiedzy dotyczącej planowania źródeł finansowania projektów w Polsce.

Podczas szkolenia każdy Uczestnik:

 • dowie się jakie są główne zasady polityki spójności Unii Europejskiej,
 • pozna strategię Unii Europejskiej do 2020 roku,
 • pozna przewidywane środki finansowe przewidywane dla Polski na lata 2014 – 2020,
 • dowie się jakie zmiany prawne i instytucjonalne wprowadził Traktat Lizboński,
 • dowie się jak zmieniły się zasady dofinansowania projektów EFS, EFRR, FS.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat nowej perspektywy budżetowej i dostępnych funduszy unijnych w latach 2014 – 2020 oraz szczegółowe zapoznanie z projektem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej 2014 – 2020
 • Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych i infrastrukturalnych
 • Nowa perspektywa budżetowa 2014 – 2020 w Polsce
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)