Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Jak przygotować się do kontroli i końcowego rozliczenia projektu

Szkolenia
Szkolenia Unijne
Jak przygotować się do kontroli i końcowego rozliczenia projektu

TEMAT SZKOLENIA: Jak przygotować się do kontroli i końcowego rozliczenia projektu
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji oraz rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Szkolenie polecane jest osobom odpowiedzialnym za koordynację i rozliczanie projektów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady sprawozdawczości projektów w ramach funduszy strukturalnych EFRR 2007 – 2013
 • Szczegółowe omówienie zasad poprawnego opracowania wniosku o płatność projektu
 • Warsztaty z opracowania wniosków o płatność
 • Specyfikacja rozliczania końcowego projektu
 • Kontrola projektu unijnego
 • Kontrola dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność końcową
 • Projekt rozliczony i co dalej?

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)