Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE

Szkolenia
Szkolenia Unijne
Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE

TEMAT SZKOLENIA: Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej UE 2014 – 2020 oraz wiedzy dotyczącej planowania źródeł finansowania projektów w Polsce.

Podczas szkolenia każdy Uczestnik dowie się:

 • Jakie są zasady i jak wygląda proces przeprowadzania kontroli?
 • Czego może dotyczyć kontrola?
 • Jak interpretować umowę o dofinansowanie projektu?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje nieprawidłowości?
 • Jak przygotować raport dotyczący nieprawidłowości?
 • Jakie organy zajmują się naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
 • Jaki jest przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE
 • System kontroli funduszy w Polsce
 • Przygotowanie do postępowania kontrolnego
 • Czynności kontrolne oraz dokumentowanie wyników dokonanych ustaleń
 • Metody identyfikacji i szacowania ryzyka projektowego
 • Nieprawidłowości i uchybienia w wykorzystaniu funduszy unijnych
 • Etyka kontrolera

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)