Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Perspektywa funduszy unijnych 2014 – 2020

Szkolenia
Szkolenia Unijne
Perspektywa funduszy unijnych 2014 – 2020

TEMAT SZKOLENIA: Perspektywa funduszy unijnych 2014 – 2020
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 1400 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej UE 2014 – 2020 oraz wiedzy dotyczącej planowania źródeł finansowania projektów w Polsce.

Podczas szkolenia każdy Uczestnik:

 • dowie się jakie są główne zasady polityki spójności Unii Europejskiej,
 • pozna strategię Unii Europejskiej do 2020 roku,
 • pozna przewidywane środki finansowe przewidywane dla Polski na lata 2014 – 2020,
 • dowie się jakie zmiany prawne i instytucjonalne wprowadził Traktat Lizboński,
 • dowie się jak zmieniły się zasady dofinansowania projektów EFS, EFRR, FS.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z omawianiem kluczowych kwestii. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników, uzupełnieniem wskazanych metod będzie moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej 2014 – 2020
 • Nowa perspektywa budżetowa 2014 – 2020 w Polsce
 • Projekty Programów Operacyjnych 2014 – 2020 w Polsce

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)