Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Archiwizacja dokumentów

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Archiwizacja dokumentów

TEMAT SZKOLENIA: Archiwizacja dokumentów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:

 • Jak prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić archiwum zakładowe oraz składnicę akt?
 • Jak zabezpieczyć niezbędne warunki techniczne, tj. lokal, temperatura, wilgotność, topograficzne rozmieszczenie dokumentacji?
 • Jak sporządzić i posługiwać się instrukcją kancelaryjną, instrukcją archiwalną oraz rzeczowym wykazem akt?

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie archiwizowania dokumentacji, z elementami casestudies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Omówienie rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. wchodzącego w życie od dnia 1 marca 2013 r.
 • Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania
 • Rozliczanie podróży służbowej
 • Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych
 • Różnice kursowe i przeliczanie walut obcych związane z podróżą służbową
 • Inne zmiany zawarte w rozporządzeniu oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)