Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Elektroniczny obieg dokumentów

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Elektroniczny obieg dokumentów

TEMAT SZKOLENIA: Elektroniczny obieg dokumentów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie oraz przestawienie m. in.:

 • Zasad przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
 • Aktualne uregulowania prawne odnoszące się do tradycyjnego i elektronicznego obiegu dokumentów
 • Zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi trafiającymi do i wytwarzanymi w danej jednostce organizacyjnej
 • Proces prawidłowego przechowywania i archiwizacji e-dokumentacji

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie archiwizowania i obiegu dokumentacji, z elementami casestudies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rodzaje współczesnej dokumentacji
 • Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie
 • Nowa instrukcja kancelaryjna
 • Rodzaje przesyłek
 • Punkty zatrzymania
 • Czynności kancelaryjne w systemie EZD
 • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym – możliwość wsparcia narzędzi informatycznych
 • Warsztaty z instrukcji kancelaryjnej
 • Informacje ogólne o systemach zarządzania dokumentacją
 • Użytkowanie systemu zarządzania archiwizacją i obiegiem dokumentów
 • System archiwum ISA jako narzędzie wspomagające archiwizację dokumentacji w organizacji

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)