Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Instrukcja kancelaryjna i elektroniczny obieg dokumentów

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Instrukcja kancelaryjna i elektroniczny obieg dokumentów

TEMAT SZKOLENIA: Instrukcja kancelaryjna i elektroniczny obieg dokumentów
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania instrukcji kancelaryjnej w firmie lub instytucji, a w szczególności:

 • Zasad przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
 • Aktualne uregulowania prawne odnoszące się do tradycyjnego i elektronicznego obiegu dokumentów
 • Zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi trafiającymi do i wytwarzanymi w danej jednostce organizacyjnej
 • Proces prawidłowego przechowywania i archiwizacji e-dokumentacji

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie archiwizowania i obiegu dokumentacji, z elementami casestudies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej – o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Dlaczego wprowadzono NOWĄ Instrukcję Kancelaryjną
 • Metryczka – sprawne opisanie sprawy
 • Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Zasady odpowiedzialności pracodawcy za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych).
 • Archiwizacja – czy to jest trudne?

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)