Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kodeks postępowania administracyjnego

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Kodeks postępowania administracyjnego

TEMAT SZKOLENIA: Kodeks postępowania administracyjnego
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 600 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów prawidłowego przebiegu ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków w świetle przepisów znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie KPA z elementami case studies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zastosowanie KPA
 • Zakres podmiotowy postepowania administracyjnego
 • Postępowanie administracyjne i jego stadia
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Rozstrzygnięcia w postepowaniu administracyjnym
 • Środki odwoławcze
 • Możliwości zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych
 • Postepowanie uproszczone

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)