Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kompendium finansów i rachunkowości pracownika administracji publicznej

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Kompendium finansów i rachunkowości pracownika administracji publicznej

TEMAT SZKOLENIA: Kompendium finansów i rachunkowości pracownika administracji publicznej
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz mechanizmami działania finansów i rachunkowości budżetowej. Podczas szkolenia przedstawimy założenia ewidencyjne oraz rozwiązania bieżących problemów rachunkowości w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń
 • Analizy przypadków
 • Dyskusje

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
 • Jednostka budżetowa podmiotem sfery finansów publicznych
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
 • Budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość budżetowa – co powinien wiedzieć urzędnik?
 • Ewidencja w księgach rachunkowych
 • Tendencje rachunkowości sektora publicznego
 • Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych
 • Odpowiedzialność pracowników za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dowody księgowe – informacje ważne nie tylko dla księgowych
 • Jakie informacje ukryte są w bilansie?
 • Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków, ze szczególnym uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności
 • Środki trwałe – co należy o nich wiedzieć
 • Inwentaryzacja – dlaczego jest taka ważna?
 • Sprawozdawczość budżetowa – jakie informacje można znaleźć w sprawozdaniach finansowych?
 • Fundusze Unijne a ogólne zasady sprawozdawczości projektów dofinansowanych

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)