Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego

TEMAT SZKOLENIA: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników ze sposobami i procedurami kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zaprezentowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorach finansów publicznych
 • Przedstawienie koncepcji zarządzania finansami publicznymi
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Umiejętność przygotowania jednostki do wdrożenia kontroli zarządczej
 • Znajomość obowiązków i uprawnień osób odpowiedzialnych za działania w ramach kontroli zarządczej
 • Umiejętność właściwej oceny i oszacowania ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie ryzykiem

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pojęcie kontroli zarządczej
 • Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej
 • Cele kontroli zarządczej
 • Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach
 • Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań
 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Samoocena systemu kontroli zarządczej
 • Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce
 • Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce
 • Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)