Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Nowelizacja Ustawy PZP w zakresie podwyższenia progu do 30.000 EURO i ochrony podwykonawców w zamówieniach publicznych

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Nowelizacja Ustawy PZP w zakresie podwyższenia progu do 30.000 EURO i ochrony podwykonawców w zamówieniach publicznych

TEMAT SZKOLENIA: Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie podwyższenia progu do 30.000 EURO i ochrony podwykonawców w zamówieniach publicznych
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

WSTĘP:

Mając na uwadze nowelizację ustawy Pzp zapraszamy na szkolenie podczas którego omówione zostaną najnowsze zmiany w przepisach, a także inne wątpliwości związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedur przetargowych

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie PZP z elementami case studies i dyskusji

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia, zasady agregacji zamówień
 • Udzielanie zamówień do 30.000 euro
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień do 30.000 euro
 • Obowiązek sprawozdawczości
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania jako instrument służący do wyboru wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne
 • Doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)