Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

TEMAT SZKOLENIA: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 • Postępowanie przed komisją orzekającą
 • Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Przedawnienie i zatarcie skazania
 • Postępowanie odwoławcze

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)