Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Prawo dostępu do informacji publicznej

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Prawo dostępu do informacji publicznej

TEMAT SZKOLENIA: Prawo dostępu do informacji publicznej
TERMIN SZKOLENIA:  Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:

 • Czym jest informacja publiczna i jakie ma znaczenie?
 • Kto udostępnia informację publiczną?
 • Kto wnioskuje o informację?
 • Aktualne procedury/przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Ograniczenia związane z udostępnianiem informacji publicznej

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie zamówień publicznych z elementami casestudies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Definicja informacji publicznej, granice dostępu do informacji, informacja a nośnik informacji.
 • Prawo do prywatności, tajemnica przedsiębiorcy, informacja przetworzona, szczególna istotność dla interesu publicznego
 • Umiejscowienie w systemie praw człowieka, tryby udostępniania informacji, podmioty uprawnione i zobowiązane do udzielenia informacji
 • Dostęp a wgląd do dokumentów, wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, BIP, bezpłatność udzielenia informacji a koszty dodatkowe
 • Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania, weryfikacja
 • Anonimowość, podpisywanie i uzasadnianie wniosku, bezczynność, złe praktyki wnioskodawców i podmiotów zobowiązanych
 • Praktyczne problemy w zakresie prawa dostępu do informacji – studia przypadków

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)