Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zamówienia publiczne po nowelizacji

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Zamówienia publiczne po nowelizacji

TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne po nowelizacji
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

WSTĘP:

Szkolenie dedykowane dla pracowników przeprowadzających postępowania przetargowe. Grupa otrzyma do rozwiązania zadania z wybranych dziedzin Prawa zamówień publicznych, które następnie zostaną omówione i dokładnie wyjaśnione. Tematyka szkolenia będzie obejmowała problemy i wątpliwości które pojawiają się podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych. Podczas szkolenia omówione zostanie aktualne orzecznictwo oraz nowelizacje i projekty zmian ustawy Pzp

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć wykładowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie PZP z elementami case studies i dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przeprowadzenie postępowania
 • Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych po nowelizacji
 • Tryby postępowania inne niż podstawowe: przesłanki, wady, zalety, specyfika

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne
 • Doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)