Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Szkolenia
Szkolenia dla administracji publicznej
Zarządzanie projektami w administracji publicznej

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie projektami w administracji publicznej
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami
 • Zapoznanie się ze skutecznymi technikami i narzędziami zarządzania projektami
 • Poznanie najlepszych praktyk zarządzania projektami

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Wykład w formie prezentacji
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Case study
 • Gra szkoleniowa

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do projektu
 • Przegląd metodyk projektowych
 • Zarządzanie projektem: od pomysłu, potrzeby rozpoczęcia projektu do zamknięcia projektu
 • Realizacja projektu
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem jako metoda zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu
 • Zarządzanie kosztami
 • Zamknięcie projektu

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)