Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

TEMAT SZKOLENIA: Emisja głosu
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie z emisji głosu przeznaczone jest dla pracowników, którzy mocno eksploatują swój narząd głosu podczas rozmów telefonicznych. Szkolenie ma warsztatu, połączonego z prezentacją. Jego celem jest wyrobienie praktycznych umiejętności swobodnego (pozbawionego wysiłku) posługiwania się dobrze brzmiącym, pewnym głosem oraz nauka takiego sposobu mówienia, który będzie zapobiegał nadwyrężaniu narządu głosu i nadmiernej jego eksploatacji podczas pracy. Szkolenie uwzględniać będzie również naukę świadomego modulowania głosu podczas rozmów telefonicznych oraz wyeliminowanie niedociągnięć dykcyjnych, które mogą stanowić przeszkodę pracy z klientem. Nadrzędnym celem każdego z modułów szkolenia będzie przekazanie wiedzy i wyrobienie praktycznych umiejętności, pozwalających uczestnikom na długotrwałe używanie głosu bez negatywnego wpływu na zdrowie. Dodatkowo każdemu z uczestników zostanie przekazana ustna informacja zwrotna na temat jego najistotniejszych problemów z głosem. Na jej podstawie każdy z uczestników, otrzyma wskazówki do indywidualnej, późniejszej pracy nad doskonaleniem swojego głosu i dykcji z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na piśmie, pozwalające na samodzielną analizę i ćwiczenia nie tylko w trakcie szkolenia, ale również po zakończeniu zajęć.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Prawidłowa emisja głosu jako podstawowy warunek zdrowego operowania głosem
 • Kształtowanie prawidłowego oddechu i postawy ciała podczas mówienia
 • Rozluźnienie, odprężenie jako podstawowy warunek do zdrowego, nie obciążającego krtani operowania głosem
 • Dążenie do uzyskania dobrze brzmiącego, pewnego głosu
 • Podstawowe Zasady Higieny Głosu
 • Kształtowanie prawidłowej wymowy i dykcji
 • Zwrócenie uwagi na błędy i niedociągnięcia dykcyjne występujące u uczestników szkolenia oraz ćwiczenia zmierzające do ich skorygowania
 • Kontrola i rozliczanie z delegowanych zadań i obowiązków
 • Praca nad ekspresją mowy

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)