Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Ja i mój zespół – efektywny trening menedżerski

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Ja i mój zespół – efektywny trening menedżerski

TEMAT SZKOLENIA: Ja i mój zespół – efektywny trening menedżerski
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • wzmocnienie silnych oraz eliminacja słabych stron w roli lidera
 • udoskonalenie umiejętności efektywnego inspirowania i motywowania
 • poznanie zasad skutecznego planowania pracy swojej oraz całego zespołu
 • poprawa relacji i komunikacji pomiędzy pracownikami
 • zwiększenie kreatywności oraz zaangażowania zespołów
 • integracja celów firmy z celami pracowników

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Mój zespół – moja wizytówka
 • Profil skutecznego menedżera
 • Dlaczego budowa skutecznego, zgranego zespołu jest taka trudna?
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Planowanie i organizacja pracy własnej i całego zespołu
 • Sztuka doboru priorytetów a praca zespołowa
 • Komunikacja w zespole – warsztaty
 • Umiejętności komunikacyjne – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej wpływ na pracę zespołu
 • Delegowanie zadań i obowiązków
 • Delegowanie zadań i obowiązków jako narzędzie w zarządzaniu zespołem
 • Kontrola i rozliczanie z delegowanych zadań i obowiązków
 • Konflikt i stres – warsztaty
 • Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole
 • Efektywne zarządzanie stresem
 • Motywacja – klucz do sukcesu
 • Motywacja w zespole – jak zwiększyć efektywność i lojalność pracowników?
 • Motywacja a potrzeby jednostki
 • Płacowe i pozapłacowe rodzaje środków motywacyjnych

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)