Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Komunikacja w zespole – jak komunikują się skuteczne i innowacyjne zespoły?

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Komunikacja w zespole – jak komunikują się skuteczne i innowacyjne zespoły?

TEMAT SZKOLENIA: Komunikacja w zespole – jak komunikują się skuteczne i innowacyjne zespoły?
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Kształtowanie więzi grupowej, lepsza komunikacja w zespole.
 • Polepszenie funkcjonowania w grupie w różnych sytuacjach zadaniowych.
 • Otwartości na innych, budowanie wzajemnego zaufania.
 • Akceptacja różnic między ludźmi. Szacunku dla siebie i innych.
 • Zaangażowania i odpowiedzialności za relacje i wzajemne zaufanie.
 • Zwiększenie zaufania oraz budowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania pojawiających się konfliktów, spięć.
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania
 • Weryfikacja mocnych i słabych stron własnych umiejętności i wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Komunikacja jako kluczowy element efektywności funkcjonowania zespołów
 • Zasady efektywnej komunikacji – umiejętność słuchania i klarownego wypowiadania się
 • Zrozumiałe i klarowne wypowiadanie się
 • Role w zespole i różne style komunikacji
 • Narzędzia budowania zrozumienia i współpracy – prowadzenie spotkań
 • Dynamika procesów komunikacji w grupie
 • Zarządzanie emocjami i konfliktami w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Sposoby reagowania jednostki w sytuacjach konfliktowych
 • Emocje w konflikcie – zespół i emocje
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Zwiększanie siły oddziaływania poprzez profesjonalną informację zwrotną
 • Zarządzanie emocjami – gdy rozmowy są szczególnie trudne

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)