Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Obsługa trudnego klienta. Jak budować asertywność w relacji z klientem?

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Obsługa trudnego klienta. Jak budować asertywność w relacji z klientem?

TEMAT SZKOLENIA: Obsługa trudnego klienta. Jak budować asertywność w relacji z klientem?
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowania dobrych relacji z klientami
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy i dopasowania się do różnych klientów i ich specyfiki (odpowiedni dobór słów, argumentów)
 • Wykształcenie u uczestników umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, kierowania rozmową
 • Poznanie skutecznych metod radzenia sobie z trudnym klientem. Wzmocnienie umiejętności asertywnego radzenia sobie z klientem
 • Zapoznanie się z technikami budowania wewnętrznego spokoju w sytuacjach stresujących
 • Budowanie atmosfery współpracy i efektywnej komunikacji wewnątrz firmy

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe zasady obsługi klienta – komunikacja jako kluczowy element naszej efektywności
 • Umiejętność słuchania jako sposób przeciwdziałania powstawania trudnych sytuacji
 • Narzędzia budowania zrozumienia
 • Wywieranie wpływu – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Pewność siebie, śmiałość, zdecydowanie w procesie komunikacji z trudnym klientem
 • Zachowania prowokujące postawę „trudny klient”
 • Typologia trudnego klienta
 • Zasady radzenia sobie z zastrzeżeniami na poziome merytorycznym i emocjonalnym
 • Stres, którego źródłem jest klient – jak sobie z nim radzić. Sztuka kontroli emocji i stresu
 • Psychologia obsługi trudnego klienta zarządzanie emocjami i konfliktami – jak rzdzić sobie z klientami konfliktowymi?
 • Sposoby reagowania jednostki w sytuacjach konfliktowych
 • Nastawienie do obsługi klienta. Emocje i nastawienia
 • Zachowania asertywne w obsłudze klienta

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)