Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Sztuka wystąpień publicznych

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Sztuka wystąpień publicznych

TEMAT SZKOLENIA: Sztuka wystąpień publicznych
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia pokażemy jak profesjonalnie zorganizować i kontrolować przebieg wystąpienia oraz wykorzystać narzędzia wspomagające publiczną prezentację, a w szczególności:

 • Czym charakteryzuje się profesjonalne wystąpienie publiczne?
 • Jak wypracować sposób swobodnego poruszania się, gestykulowania i porozumiewania z grupą?
 • Jak dopasować treść i formę wystąpienia?
 • Jak doskonalić retorykę, dobierać słownictwo i kształtować sprawność publicznej wypowiedzi?
 • Jak umiejętnie wykorzystać przestrzeń oraz pomoce wizualne i multimedialne podczas prezentacji?
 • Jak właściwie i skutecznie komunikować się z mediami?
 • Jak budować wiarygodny wizerunek medialny?
 • Jak pokonać stres i tremę podczas wystąpienia publicznego?

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Teoretyczne wprowadzenie w dziedzinę prezentacji
 • Demonstracja technik związanych z wystąpieniami publicznymi
 • Praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się poszczególnymi technikami
 • Kreowanie prezentacji z zastosowaniem nabywanych umiejętności oraz technik
 • Prezentowanie przygotowanych wystąpień przed grupą uczestników szkolenia oraz przed trenerem
 • Nagrywanie prezentacji na video
 • Konstruktywna krytyka udzielana zarówno przez uczestników oraz trenera.
 • Osobisty coaching (możliwy w przypadku małych liczebnie grup)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie tematyczne
 • Warsztaty
 • Wejście na scenę
 • Warsztaty
 • Wprowadzenie
 • Warsztaty
 • Wizualne środki przekazu w wystąpieniach publicznych
 • Warsztaty
 • Przemówienie odczytane
 • Projekcja głosu
 • Współgranie z publicznością
 • Efektywne wykorzystanie sprzętu technicznego